top of page

REACH nedir?

No Data No Market - Veri yoksa Pazar da yoktur.

REACH, Avrupa Birliği'nin yeni kimyasallar politikası. Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. Açılımı “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” şeklindedir. REACH Tüzüğü 18 Aralık 2006 tarihinde AB Parlamentosu tarafından kabul edilerek 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün teknik, bilimsel ve idari yönetimi için Helsinki’de yerleşik Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kurulmuştur.

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. REACH’in önemli bir misyonu, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirebilmeleridir.

AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır.

Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB'de üretemeyecek veya AB piyasasına sunamayacaksınız, yani veri yoksa, pazar da olmayacak!

  • Madde

  • Karışım (Madde A, Madde B…)

  • Eşya (Tasarlanmış salım yapan madde)

≥ 1 TON/YIL KAYIT

Daha detaylı bilgi için https://echa.europa.eu adresini ziyaret ediniz.

Ülkemizde 2017 yılında yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik ise REACH’in bazı değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar yapılarak oluşturulmuş halidir.

KKDİK’i bu açıdan ele alırsak, ülkemizden önce sanayileşmiş devletlerin tecrübesinden yararlanmak adına atılmış önemli bir adım olarak da görebiliriz. KKDİK’in zamanla uygulamada yerini bulması sayesinde kimya sanayimize yenilik, rekabet ve canlı ve doğa yaklaşımları bakımında önemli katkılar sağlayacağı öngörülebilir.


Uygulama açısında REACH ve KKDİK

Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalar REACH kapsamında ihraç ettikleri ürünleri kayıt ettirmiş olsalar dahi, ülkemiz açısından KKDİK kapsamında kayıt yükümlülükleri devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle REACH’ e kayıt yaptırmış olmak KKDİK açısından muafiyete yol açmamaktadır.

Bunun yanında REACH’e sunulan kayıt dosyalarındaki bilgilerin Çevre Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sistemine giriş yaparken kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak KKDİK’in REACH ile tamamen aynı olmadığı bilinmeli, ayrıca Bakanlığımız ile ECHA (European Chemical Agency – Avrupa Kimyasal Ajansı) arasında aynı bilgilerin kullanılması yönünde bir anlaşma olmadığı dikkate alınmalıdır.

KKDİK için Ön Kayıt dönemi 31.12.2020 tarihine kadar devam edecek ve sonrasında 31.12.2020 – 31.12.2023 arası kayıt dönemi olacaktır.

Screen Shot 2022-08-16 at 10.49.27.png
Önceki İçerik:
Polimerler
Sonraki İçerik:
Polimerlere Uygulanan Testler: Yanmazlık
Paylaş
bottom of page