top of page
Logo.png

Temel Değerlerimiz

scroll-down-bubble.gif
şeffaflık.png

şeffaflık

İşimizi yaparken başkalarına karşı dürüst ve şeffaf davranırız. Söylemlerimiz ve eylemlerimiz birbirleri ile tutarlıdır. Yükümlülüklerimize dair tedarik zincirinden başlayan ve son kullanıcıya kadar uzanan tüm süreçte şeffaf olmanın getirilerini yakalamayı amaç ediniriz.

yenilikçi.png

yenilikçi ve sürekli gelişim

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatları öngörürüz. Değişime kucak açar, dayanıklılıkla ilerler ve hızla değişen koşullarda bile iş odağımızı korumaya devam ederiz. Geleceğe hazırlıklı olmak için uzun vadeli düşünür, günlük işlerin ötesinde büyük resmi görür ve şirketimizin sürdürülebilirliğine yönelik tutarlı öngörülerde bulunuruz.

güvenilirlik.png

güvenilirlik

İşimizi yaparken başkalarına karşı açık, dürüst ve şeffaf davranırız. Güveni, saygıyı ve ortak hedeflerimizin başarıya ulaşmasını temel alan; karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler ve ortaklıklar geliştiririz. Verdiğimiz sözleri tutar ve taahhütlerimizi yerine getiririz. 

sorumluluk.png

sorumluluk

Eylemlerimizin ve kararlarımızın, çevre ve toplum üzerindeki etkisini biliriz. İşimizi sahiplenir ve sorumlu bir şekilde hareket ederek sonuçlarını önemseriz. Zor taahhütler karşısında güven verir, gerekiyorsa fazla çalışır ve sözümüzü tutarız. 

ekip çalşması.png

ekip çalışması ve bağlılık

İşimize hem kalbimizle hem de aklımızla bağlıyız. Şirketimizin başarılı olması için farklı fikirlere, farklı güçlere ve farklı deneyimlere sahip kişilerle çalışmanın önemini biliriz. Farklı bakış açılarının peşinden giderek herkesi, ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğine ve katkı sağlamaya teşvik ederiz. İşimizin, ekibimizin amaç ve hedeflerine uyumlu olmasını ve şirketimizin vizyonunu desteklemesini sağlarız. 

toplam fayda.png

toplam fayda için iş birliği

Müşterilerimiz ve değerli iş ortaklarımız için daima üst düzey hizmet sağlamak öncelikli görevlerimizdendir. Markamıza yakışır biçimde karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler ve ortaklıklar geliştiririz. Çalıştığı ve iş birliği içinde olduğumuz kurumlar ile rekabet koşullarını gözetir; her bir projeyi kendi dinamiklerinde değerlendiririz. Kazan - kazan ve toplam fayda ilkesini benimseriz.

bottom of page