top of page

Polimerlere Uygulanan Testler: Eriyik Akış İndeksi (MFI)

MFI, genellikle polimerin nasıl işleneceğini belirlemek ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olması nedeniyle kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir.

Erime akış indeksi molekül ağırlığı ile ters orantılı olduğu için molekül ağırlığının da bir göstergesidir. Erime akış indeksi artarsa, yumuşama sıcaklığı azalır ve buna bağlı olarak, sertlik de azalır. Genel bir kural olarak akmaya direnci daha fazla olan plastiğin molekül ağırlığı direnci daha küçük olana göre daha fazladır.

MFI ölçümü ASTM D1238 ve TSE 1323 standartlarına uygun olarak şu şekilde yapılır;

Özel olarak tasarlanmış MFI aparatında az miktarda polimer numunesi (yaklaşık 4-5 gram) alınır. Yaklaşık 2mm çapında bir açıklığa sahip cihaz kalıbı, aparatın içine yerleştirilir. Malzeme, hava ceplerinin oluşmasını önlemek için namlu içinde uygun şekilde paketlenir. Erimiş polimerin ekstrüzyonuna neden olan ortam olarak görev yapan bir piston takılır.

Numune, belirli bir süre için önceden ısıtılır. Ön ısıtmadan sonra pistona belirli bir ağırlık verilir. Standartta belirtilen ağırlıklar 2.16kg, 5kg vb. şeklindedir. Ağırlık erimiş polimere bir kuvvet uygular ve polimer kalıptan akmaya başlar. İstenilen süreden sonra ve doğru bir şekilde tartılır. MFI, testin her 10 dakikası için gram polimer olarak ifade edilir.

MFI da polimer cinsine göre uygulanan sıcaklık ve yük farklıdır.

Screen Shot 2022-08-16 at 10.49.27.png
Önceki İçerik:
Polimerlere Uygulanan Testler: Yoğunluk Testi
Sonraki İçerik:
Polimerlere Uygulanan Testler: Sertlik Testi
Paylaş
bottom of page