top of page

Polimerlere Uygulanan Testler: Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

DSC; bir malzemenin ısı kapasitesinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini inceleyen bir termal analiz tekniğidir. Malzemenin ısıtılması veya soğutulması ile ısı kapasitesinde meydana gelen değişiklikler izlenerek erime, camsı yapıya geçiş faz değişiklikleri gözlenmektedir.

DSC cihazının en büyük avantajı malzemelerdeki geçişleri saptamasının kolay ve hızlı olmasıdır. Birçok polimerde ısı ile değişimler önem arz etmektedir.

Bir DSC bölmesi 2 adet kolorimetreden oluşmaktadır. Birine numuneyi içeren kroze diğerine ise referansı içeren kroze yerleştirilir. Yaklaşık 2-10 mg numune tartılarak numune bölmesine, aynı şekilde hazırlanan referans numunesi de referans bölmesine yerleştirilir. Belirlenen sıcaklığa kadar, sabit bir hızla inert atmosferde (çoğunlukla azot) ısıtılır ya da soğutulur. Polimer numuneler genellikle 50°C/dk. hızı ile bir ön ısıtma yapılır. Daha sonra 10 °C/dk. hızı ile yavaş bir ısıtma ve soğutma programı uygulanarak termogram çizdirilir. Elde edilen termogram üzerinde camsı geçiş, erime ve kristallenme pikleri hatta dekompozisyon eğrisi incelenerek değerlendirilir.

ISO EN 11357-1 standardına göre test yapılmaktadır.

Screen Shot 2022-08-16 at 10.49.27.png
Önceki İçerik:
Termosetler
Sonraki İçerik:
Polimerlere Uygulanan Testler: Nem Tayini
Paylaş
bottom of page